Vystoupení, která nás čekají:

05.02.2018 00:00

Zkoušky Jarabáčku od ledna 2019 - jen každé úterý od 16:00 do 17:00.

Na zkoušky s sebou přezůvky ( i dospěláci) - ne s černou podrážkou, pití a děvčata vlasy do copu a sukni. Pozdní příchod bude mít zvláštní rozcvičku. 

Poplatek na rok 2018/2019 činí - 300,-Kč. Poplatek UHRADIT  převodem na účet Jarabáčku do konce října 2018, přihlášku odevzdat na zkoušce. Číslo účtu:  2600872936/2010

Děkuji všem, kteří se mohli zúčastnit členské schůze. Děkuji Marušce Ligasové za dosavadní vedení účetnictví. Novou hospodářkou  byla zvolena Renata Vodičková.
27.1.2019 - Dětský krojový Bulhary - odjezd ve 13:00 od zastávky - slavnostní kroj - Česká beseda
2. 3. 2019 - fašaňková obchůzka - 11:30 u kulturního domu - masky
24. 3. 2019 - dětský krojový ples - Drnholec - 14:00 - Česká beseda - slavnostní kroj
13. 4. 2019 - Strážnice - skanzen - bližší info dodám
20. 4. 2019 - Výstava vín - Drnholec - 14:30
27. 4. 2019 - Mikulov - 2x10 minutové vystoupení na náměstí
 
 

Pokud kliknete na Novinky - repertuár - péče o kroj - přečtěte povinně!!!! Děkuji.