PF 2017

JARABÁČEK je od 1. 9. 2015 spolkem. Dětský folklorní spolek Jarabáček  vznikl v září roku 2007 pod vedením Mgr. Bronislavy Šimčíkové a Jaroslavy Jakubcové se dvanácti předškolními dětmi.  Prvním vystoupením na prvním drnholeckém jarmarku v prosinci 2007 odstartoval tak novou éru folklorního spolku Jarabáček. Cílem taneční a pěvecké výuky u dětí je především osvojení si základů tradičních moravských tanců, jejich základní kroky a pohybovou výchovu.  Zpracovává tance, písně a zvykosloví nejen z oblasti Kyjovska,  ale i moravského Slovácka. Tanečky, říkanky a písničky byly mnohdy a mnohde v našem okolí  zapomenuty. V programu se střídají výstupy těch nejmenších dětí se školáky, jejichž projev je plný lehkosti, zpěvnosti a hlavně hravosti.  Vše je prezentováno prostřednictvím tvůrčí práce a originálním zpracováním krajového folklorního materiálu. Děti vystupují v kyjovském  kroji, které pro Jarabáček ušila paní Marta Pregetová z Březí, chlapecký kroj ušily maminky. Nyní nám kroje upravuje a došívá pracovní kroje paní Jana Damborská z Drnholce.

Kromě účasti na akcích folklórního charakteru (hody, hodečky, mikulášské, folklorní festivaly, jarmarky..) účinkuje spolek i na akcích komerčního typu (zahájení a ukončení cykloturistické sezóny, výstava vína, vavřinecké slavnosti, taneční přehlídky, oslavy výročí, besídky pro seniory…) přímo v Drnholci či v jeho  blízkém i širokém okolí.

V současnosti  kroužek navštěvuje  30 dětí.  Vedoucími jsou Lenka Štyksová, Dáda Božeková a Bronislava Šimčíková.  Kroužek se schází pravidelně jednou týdně  v úterý v tělocvičně ZŠ Drnholec. Kromě vlastních nácviků a soustředění nabízíme dětem i další aktivity : vánoční besídku, velikonoční dílny, oslavy Dne dětí, hurá na prázdniny, letního soustředění s  Jarabáčkem. Tvrdá práce a obětování svého volného času se vrací v podobě potlesku na jednotlivých představeních.

Děti a rodiče Jarabáčku přicházejí na vystoupení s otevřeným srdcem a snahou poskytnout divákům pěknou a milou podívanou. Jarabáčci chtějí zaujmout diváky všech věkových kategorií.