Jsme veselé dětičky plné elánu, které udržují folklór v našem městyse. Máme príma rodiče, kteří nás podporují v tak krásné činnosti. Úsměv a radost rozdáváme všem, kteří se na nás přijdou podívat. Rádi jsme za bouřlivý potlesk, ten je naší odměnou.